You are currently viewing Obróbka termiczna palet

Obróbka termiczna palet

  • Post author:
  • Post category:Blog
Zgodnie z obowiązującymi normami, opakowania drewniane muszą być poddane termicznej obróbce, podczas której unieszkodliwia się wielkość drobnoustrojów w drewnie. Odbywa się to poprzez suszenie w suszarni komorowej, w temperaturze 56°C przez co najmniej 30 min. Firma VENTECH oferuje specjalne suszarnie SECOVENT-PAL, dzięki którym ten proces przebiega automatycznie, zgodnie z wymaganymi parametrami.

Zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w Międzynarodowych Normach dla Środków Fitosanitarnych (ISPMS), opracowanych przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC) zawarty tam standard ISPM15 określa wytyczne dla przepisów dotyczących opakowań z drewna, funkcjonujących w handlu międzynarodowym – wyjaśnia Tomasz Pijecki, współwłaściciel w firmie VENTECH. – Według tych wytycznych, opakowania drewniane, do których należą palety, bądź elementy wykorzystywane do ich produkcji, muszą być poddane termicznej obróbce, co realizuje proces suszenia w suszarni komorowej. Polega on na wygrzaniu drewna w taki sposób aby w jego rdzeniu, czyli w najbardziej oddalonych od powierzchni obszarach została uzyskana temperatura 56°C przez określony czas, czyli co najmniej 30 min. W tym czasie większość znanych drobnoustrojów w drewnie zostaje nieodwracalnie unieszkodliwiona.

Pomiar w rdzeniu oraz w komorze

W suszarniach do palet, typu SECOVENT-PAL produkowanych przez firmę VENTECH proces ten jest realizowany za pomocą pomiaru temperatury w rdzeniu drewna jak również pomiaru temperatury powietrza wewnątrz komory suszarniczej, która musi wynosić co najmniej 65°C, aby proces obróbki cieplnej przebiegał prawidłowo. – Cały proces jest rejestrowany jest przez automatyczny sterownik suszarni Secotronic-Pal oraz drukowany w formie papierowej na dołączonej drukarce – tłumaczy Tomasz Pijecki. – Taki dokument jest potwierdzeniem przeprowadzenia termicznej obróbki drewna zgodnie ze standardem ISPM15. Rodzaj wykonanego zabiegu zawiera się w określonym przez IPPC znaku: HT – obróbka cieplna, KD – suszenie komorowe.Dobrym potwierdzeniem prawidłowego przeprowadzenia procesu obróbki termicznej jest również wysuszenie wsadu do wilgotności poniżej 20% wilgotności drewna. Na szybkość suszenia ma wpływ wiele czynników, takich jak rodzaj i grubość suszonego materiału, odpowiednia moc grzewcza, prędkość przepływu powietrza, wilgotność początkowa. Suszarnie VENTECH posiadają odpowiednie parametry oraz specjalny program umożliwiający suszenie w optymalnie krótkim czasie.

Suszarnia pod konkretne potrzeby

Wymiary suszarń VENTECH zostały również przystosowane pod konkretne wysokości słupka palet, czyli tak aby można było bezpośrednio z suszarni załadować gotowe słupki na ciężarówkę, bez konieczności ich rozmontowywania. – Najbardziej optymalnym typem komory jest suszarnia mieszcząca 33 słupki palet ułożonych jedna na drugą (lub 30 słupókw „w kanapkę”), której wsad mieści się dokładnie na naczepę o wymiarach: 2,45m x 2,45m x 13,6m – informuje Tomasz Pijecki

palety euro suszenie