Sterownik automatyczny suszarni

Sterowanie automatyczne

\\ Sterowanie do suszarni

SYSTEM STEROWANIA – AUTOMATYCZNY poprzez KOMPUTER STERUJĄCY – sterownik SECOTRONIK umieszczony w szafie sterowniczej. Na podstawie pomiarów wilgotności drewna, temperatury i wilgotności w komorze (UGL) steruje on przebiegiem procesu suszenia wg wybranego programu odpowiedniego dla gatunku suszonego drewna i jego grubości. Proces suszenia obejmuje fazy: rozgrzew, sześć faz suszenia, kondycjonowanie i schładzanie. W pamięci komputera zawarte są programy do palet oraz różnych gatunków drewna. Suszenie drewna może przebiegać zarówno wg programu standardowego proponowanego przez sterownik, jak też wg programu ustalonego indywidualnie przez Użytkownika. Możliwa jest dodatkowa opcja monitoringu z komputera PC, zwłaszcza dla suszarni wielokomorowych. Elektroniczny system sterowania procesem suszenia zapewnia jego właściwy przebieg oraz uzyskanie wysokiej jakości surowca w optymalnym czasie.

Elementy automatycznego systemu sterowania

Sterownik SECOTRONIK – główne urządzenie sterujące

Szafa elektryczna – w składzie:

 • -obudowa szafy o wymiarach AAA x BBB x CCC
 • płytka przekaźnikowa
 • zabezpieczenie przepieciowe
 • czujnik zaniku fazy
 • styczniki
 • zabezpieczenia silnikowe

DATAPROCESOR – urządzenie przetwarzające dane pomiarowe

Elementy pomiarowe:

 • kable silikonowe pomiarowe – 5 par
 • komplet sond pomiarowych do drewna
 • puszka pomiarowa z czujnikiem temperatury i wilgotności powietrza
 • puszka do podłączenia kabli pomiarowych
 • termometr do mierzenia temperatury w rdzeniu drewna (opcjonalnie)
 • drukarka (opcjonalnie)
Sterownik automatyczny suszarni

System sterowania SECOTRONIK umożliwia również spełnienie międzynarodowych wymogów fitosanitarnych, a w szczególności przepisów dotyczących drzewnych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym wg STANDARDU ISPM 15 (IPPC).

ZAPYTAJ O OFERTĘ

  Imię i Nazwisko*
  Nazwa firmy

  Temat
  Wiadomość*


  *-pola wymagane

  System sterowania - przykładowe realizacje