Sterowanie automatyczne

Suszarnia VENTECH

SYSTEM STEROWANIA - AUTOMATYCZNY poprzez KOMPUTER STERUJĄCY - sterownik SECOTRONIK umieszczony w szafie sterowniczej. Na podstawie pomiarów wilgotności drewna, temperatury i wilgotności w komorze (UGL) steruje on przebiegiem procesu suszenia wg wybranego programu odpowiedniego dla gatunku suszonego drewna i jego grubości. Proces suszenia obejmuje fazy: rozgrzew, sześć faz suszenia, kondycjonowanie i schładzanie. W pamięci komputera zawarte są programy do palet oraz różnych gatunków drewna. Suszenie drewna może przebiegać zarówno wg programu standardowego proponowanego przez sterownik, jak też wg programu ustalonego indywidualnie przez Użytkownika. Możliwa jest dodatkowa opcja monitoringu z komputera PC, zwłaszcza dla suszarni wielokomorowych. Elektroniczny system sterowania procesem suszenia zapewnia jego właściwy przebieg oraz uzyskanie wysokiej jakości surowca w optymalnym czasie.

Suszarnia VENTECH


System sterowania SECOTRONIK umożliwia również spełnienie międzynarodowych wymogów fitosanitarnych, a w szczególności przepisów dotyczących drzewnych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym wg STANDARDU ISPM 15 (IPPC).

Elementy automatycznego systemu sterowania

Sterowanie automatyczne - przykładowe realizacje

Dane kontaktowe

VENTECH Sp.J.

Chociule 1A

66-200 Świebodzin

 

Sprzedaż: tel. +48 684769755

Zaopatrzenie: tel. +48 684757006

Email: biuro@ventech.pl

www.ventech.pl